پوشاک مردانه

تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلام

تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلام

.مقدمه :آشنایی با فرهنگ و میراث برجا مانده از یک ملت، همواره مستلزم بررسی، مطالعه و مُداقه و فهم و درک روابط میان بنیاد ها، پدیده ‌ها و مظاهر اجتماعی موجود در آن جامعه است.

دراین مقاله عمده معرفی با ما همراه باشید تا با تاریخ پوشاک ایرانیان ازابتدای اسلام آشنا شوید.

در این میان، تاریخ و تحقیقات و مطالعات وابسته به آن نقشی محوری و اساسی دارد. سرزمین ایران از دیرباز به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همچنین مهاجرت یا حملات اقوام و ملل دیگر ،به آن و نیز رسوخ فرهنگ ایرانی و آمیزش آن با فرهنگ سرزمین‌های مجاور و ظهور نمونه ‌های فرهنگی جدید تر، خود، بستر لازم و مناسبی برای مطالعه و بررسی فراهم کرده است.

البته از آنجا که بسیاری از مورخان بیشتر تلاش ،خود را صرف ضبط وقایع و حوادث سیاسی و حکومتی و ذکر نبرد ها و مانند آن کرده ‌اند. کمتر به پدیده ‌های مربوط به حیات فرهنگی پرداخته ‌اند.

یکی از دیداری ‌ترین و در عین حال زنده ترین نمونه‌های حیات فرهنگی یک جامعه، پوشاک و نوع لباس مردم آن جامعه است.

آشنایی با تاریخ  پوشاک ایرانیان، نه تنها ما را با ظاهر مردمانی که در ادوار مختلف تاریخی زندگی می‌کرده‌ اند ،آشنا می ‌سازد.

بلکه درباره انواع سلیقه ‌ها، نوع دوخت و رنگ مدل ‌های مختلف لباس، بافت انواع پارچه ‌ها، صادرات و واردات و قیمت البسه و پوشاک، تأثیر پذیری و تقلید از لباس مردمان نواحی دیگر.

اختصاص پوشاکی خاص به گروه یا طبقه‌ ای اجتماعی و همچنین درباره چگونگی روند.

و تکامل انواع پوشش ‌ها، اطلاعات مفید و جالب توجهی ارائه می‌کند.

تاریخ پوشاک ایران را، به دلیل گستردگی موضوعی آن‌، باید در سه محدوده تاریخی بررسی کرد.

دوره اول: پوشاک ایرانیان از قدیمی ‌ترین ازمنه تا پایان حکومت ساسانیان که شامل پوشاک تمدن‌ های ماقبل آریایی در ایران مانند ایلامیان، لولوبی ‌ها، گوتی ‌ها و پوشاک تمدن‌ های آریایی یعنی مادها، هخامنشیان، سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان خواهد بود (پوشاک ایران باستان).

دوره دوم. پوشاک ایرانیان از ورود اسلام به ایران تا پایان حکومت زندیه (پوشاک ایران اسلامی) که در سطور بعدی درباره آن بحث خواهد شد.

دوره سوم. پوشاک ایرانیان از ابتدای قاجار تاکنون (پوشاک دوران اخير).

تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلام

در بررسی دوره اول، کار محقق بیشتر بر پایه نقوش برجسته و نتایج حفاری‌ها و آثار باستان‌شناسی استوار است .

و البته در این راه می‌توان از کتب تاریخی و متون مربوط به آن دوران نیز استفاده کرد. نقش برجسته ‌ها، حجاری‌ ها، فرسک ‌های دیواری، مهر ها و تابلت ‌ها یا اثر آن ‌ها، کاشیکاری‌ ها و موزائیک کاری ‌های منقوش، نقوش روی سکه ‌ها به همراه متون تاریخی در زُمره منابع و مآخذ اصلی محقق به شمار می ‌روند.

به هر حال هر چند در این مورد کسانی چون جلیل ضیاء پور، یحیی ذُكاء، محمد مشیرپور، عیسی بهنام، سهیلا شهشهانی، ارنست هرتسفلد، دوزی، هرمان گوتز و استیلمن کتب و مقالاتی تهیه کرده ‌اند.

تاکنون پژوهشی کامل و جامع که علاوه بر بهره جستن از منابع و مآخذ موجود تقریبا به تمامی شئونات و مسائل مربوط به آن بپردازد، صورت نگرفته است.

پژوهش درباره دوره سوم نیز با توجه به تأثیراتی که در نتیجه ارتباط با سرزمین ‌های دیگر پذیرفته است. حائز اهمیت بسیار است.

البته برای پژوهش، منابع و مآخذ این دوره فراوان، متنوع و پرشمارند.

برخی نقوش حجاری شاهان قاجار مانند نقش فتحعلی ‌شاه و همراهان در چشمه علی؛ انبوه عکس ‌ها، طرح ‌ها و نیز فیلم‌ های تهیه شده.

نوشته ‌های فراوان تاریخی و نیز گزارش ‌های سفرنامه نویسان اروپایی و نیز مورخان و محققان ایرانی، در دسترس محقق است. و او را در این بررسی و پژوهش کمک بسیار خواهد کرد.

مجموعه فوق به بررسی و تحقیق درباره دوره دوم پرداخته است. ایرانیان از ورود اسلام به ایران تا پایان حکومت زندیه؛ اما به دلیل گستردگی این دوره، دوره دوم خود به دو بخش تقسیم شده است.

بخش اول، از ابتدای ورود اسلام به ایران تا ابتدای حمله مغول (۶۱۶ ه.) و بخش دوم، از هجوم مغولان تا پایان حکومت زندیه و اوایل قاجاریه.

مقاله ای را که پیش رو دارید.بخش اول از دوره دوم است، یعنی پوشاک ایرانیان از ابتدای ورود اسلام به ایران تا حمله مغول.

در مقدمه به طور خلاصه به پوشاک و نوع لباس ایرانیان در زمان ساسانیان پرداخته می‌شود.

منظور اصلی بررسی پوشاک ساسانیان نیست، بلکه این مقدمه عنوان مدخلی برای ورود به بحث اصلی است .

و به دلیل سابقه تاریخی و تأثیراتی که در ادوار بعدی، بویژه در دوران عباسیان، برلباس ایرانیان داشته، ارائه شده است.

تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلام

در بخش اول درباره پوشاک از ابتدای اسلام تا پایان حکومت عربی بنی امیه (۱۳۲ ه.) بحث می‌ شود. از این دوره، به سبب نفوذ و تسلط عنصر عربی در بسیاری از شئونات اجتماعی و فرهنگی و از آن جمله پوشاک و لباس، به عنوان «لباس عربی – ایرانی» یاد شده است.

البته به دلیل اطلاعات نسبتاً کافی و روشنی که از لباس پیامبر اکرم (ص) در منابع ذکر شده، می ‌توان البسه آن حضرت را نمونه نسبتاً کاملی از برخی از البسه اعراب آن دوران دانست.

بدین سبب این بخش با بحث در مورد لباس پیامبر اسلام آغاز می ‌شود . که البته به دلیل حرمت و قداست آن حضرت این قسمت فاقد هر گونه طرحی است .

و با بحث در مورد لباس خلفای راشدین و خلفای بنی‌ امیه به همراه طرح‌ هایی ادامه می ‌یابد.

در بخش دوم انواع پوشاک از ابتدای حکومت عباسیان (۱۳۲ ه) تا روی کار آمدن تركان مطرح می‌شود. این بخش خود شامل دو بخش است، بخش اول آن به حکومت «عربی – ایرانی» عباسیان می‌پردازد .

که به سبب نفوذ عنصر ایرانی در حيطه فرهنگی و از آن جمله لباس و پوشاک ، از آن به عنوان « لباس ایرانی – عربی» یاد شده است.

بخش دوم این قسمت به حکومت‌ های ایرانی در شرق، یعنی طاهریان، صفاریان، شمال علویان طبرستان و در مرکز و مغرب، آل زیار و آل بویه می ‌پردازد.

ادامه سنت ‌های قبل از اسلام، بویژه عصر ساسانی، در مورد لباس و پوشاک در این بخش با وضوح بیشتری دیده می ‌شود.

بخش سوم به پوشاک دوران تسلط حکومت ‌های ترک در ایران، یعنی غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان می ‌پردازد.

از این دوره به سبب تسلط عنصر ترک و امتزاج آن با فرهنگ ایرانی، با عنوان «لباس ایرانی – ترکی» یاد شده است.

در اینجا لازم است به تحقیقات برخی از محققان درباره لباس و پوشاک ایرانیان اشاره شود. یکی از محققان هلندی به نام رینهارت دوزی، در این باره فرهنگی به نام فرهنگ البسه مسلمانان نوشته است.

وی که در سنین جوانی این فرهنگ را تألیف کرده است. نام بسیاری از انواع پوشاک و لباس ‌هایی را که مردمان گذشته می ‌پوشیده ‌اند.

به ترتیب الفبایی ذکر کرده و در ذیل هر نام توضیحات نسبتا کاملی ارائه کرده است.

بی‌توجهی برخی پژوهشگران باعث شده است .تا به غلط برخی ویژگی‌های لباس ‌های نواحی غربی ‌تر را با لباس ایرانیان تطبیق دهند.

و بر این اساس به نتایج و بررسی ‌های نادرستی رهنمون شوند.

در میان محققان ایرانی شاید بتوان پژوهش‌ های جلیل ضیاء پور را منحصر به فرد دانست. وی در مورد پوشاک ایرانیان قبل و بعد از اسلام و همچنین پوشاک بانوان ایران و نیز زیورآلات آنان، آثار با ارزشی به رشته تحریر درآورده است.

در مورد آثار او ذکر این نکته ضروری است. که بیشتر اطلاعات و تحقیقات وی بر آثار به اصطلاح «دیداری» استوار است.

به بیان دیگر مینیاتور ها، نقاشی ‌ها، طرح ‌های روی سفال ‌ها و ظروف فلزی، گچبری ‌هایی که در آن‌ها طرح ‌های انسانی است.

فرسک ‌‌‌ها، تندیس ‌ها و مانند آن، از جمله منابع اصلی تحقیق این محقق ارجمند به شمار می ‌روند. که البته این خود یک ویژگی مثبت بوده و دلالت تام بر علمی بودن تحقیقات ایشان دارد.

اما متأسفانه به موازات این توجه و استفاده از منابع دیداری، وی از منابع و متون تاریخی، جغرافیایی و مانند آن کمتر بهره برده .

و هر چند در بعضی از نوشته‌ هایشان به منابع تاریخی، ارجاعاتی شده است. این ارجاعات انگشت شمار است.

تحقیقات هرمان گوتز در مورد لباس ایرانیان در مجموعه شاهکار های هنر ایران (زیر نظر پوپ)، مقالۀ «لباس» استیلمن در دایرة المعارف اسلام و مقالات محققان دیگر در مورد البسه و پوشاک در دایرة المعارف ‌های فارسی، عربی و لاتین، اثر محمد مشیر پور در مورد لباس ایرانیان باستان، تاریخچه پوشش سر در ایران اثر سهیلا شهشهانی و مقالات دیگری از عیسی بهنام، یحیی ذکاء، ارنست هرتسفلد و مانند آن، در زمره کارهایی است .

که در زمینه لباس ایرانیان صورت گرفته است (برای آگاهی بیشتر می‌ توان به فهرست منابع و مآخذ مندرج در پایان کتاب مراجعه کرد).

در مورد چگونگی استفاده از منابع تاریخی و جغرافیایی و مانند آن و اطلاعاتی که در کتب منبع درج شده است .باید گفت تقریبا مطالبی که در اکثر این منابع در مورد لباس و پوشاک ذکر شده، کلی و تا اندازه‌ ای نامفهوم و فاقد جزئیات است. از طرف دیگر دوره مورد نظر یعنی شش قرن اولیه اسلام، بویژه سده ‌های اولیه آن، تقريباً فاقد نقاشی ‌های دیواری و همچنین مینیاتور های کتب خطی است.

و، همان گونه که قبلا ذکر شد. این فقدان صورتگری به دلیل حرمت و کراهتی است .که در قرون اولیه اسلام نسبت به نگارگری پدید آمد.

و هم به سبب جنگ ‌ها و کشمکش‌ های ویرانگری است .که به از میان رفتن شمار بسیاری از آثاری از این دست منجر گردید.

البته مهمترین بخش از منابع برای تحقیق در مورد پوشاک ایرانیان، منابع «دیداری و تصویری» است.

نقاشی ‌های دیواری، فرسک ‌ها، گچبری ‌ها، تندیس ‌ها، نقوش روی سفال و ظروف فلزی و بویژه مینیاتور های کتب خطی، سکه‌ ها، مدال ‌ها و بسیاری از آثار موزه ‌ای و مانند آن حائز اهمیت بسیارند.

البته این تصاویر و نقوش محدود و کم شمارند. اما آنچه مهم است. انتساب این نقوش و تصاویر به دوران ‌های تاریخی است. به این ترتیب که مشخص شود تصویر مورد نظر، مربوط به چه دوره و چه سرزمینی است.

پس از آن باید مشخص گردد. که تصویر مربوط به چه کسی یا کسانی است. یعنی به چه جایگاه اجتماعی و طبقاتی مربوط می‌ شود.

تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلامبه هر حال در مقاله ای که پیش رو دارید.هم متون تاریخی، جغرافیایی، ادبی، فقهی، رجالی، لغوی و مانند آن و هم مینیاتور ها، نقوش، تصاویر نسخ خطی، طرح ‌های سفالینه‌ ها، ظروف فلزی، کاشی ‌ها، فرسک ‌ها، تندیس‌ ها و مانند آن مطالعه و شده است.

از این رو، شاید بتوان گفت از نظر توجه و استفاده از منابع گوناگون (نوشتاری و دیداری)، این مجموعه کاری است. نو و شاید در تاریخ مطالعات پوشاک ایرانیان بعد از اسلام بی سابقه.

با وجود این، این کار نیز به رغم دقت و وسواسی که در تهیه آن به عمل آمده است. خالی از اشکال و لغزش نیست. بویژه آنکه این تحقیق را نویسنده در شرایطی انجام داده است .

که تا حد زیادی نامساعد و نامناسب می ‌نمود. به هر حال امید است .مورد توجه و استفاده محققان و دانشجویان قرار گیرد.

در پایان ذکر چند نکته درباره کتاب پوشاک ایرانیان حاضر لازم و ضروری است:

۱. برای دوری از تطویل کلام و پرهیز از حجیم تر مجموعه، بسیاری از مطالب حاشیه ‌ای حذف شده است. بدین ترتیب مطالب اصلی و اساسی، در متن کتاب جای گرفته .

و آن ‌هایی که نبودشان خللی در تفهیم مطلب اصلی وارد می‌کرد. به صورت یادداشت‌ها در آخر هر فصل آمده است. این خلاصه نگری در طراحی تصاویر نیز مورد نظر بود.

با وجود این، تصاویری که در ابتدا برای مجموعه فوق در نظر گرفته شده بود .در حدود ۲۵۰ تصویر برآورد می‌ شد. ولی در ادامه کار از مرز ۵۰۰ تصویر گذشت.

و اگر این خلاصه نگری نبود این تعداد به ۶۰۰ هم می‌ رسید. به همین دلیل در طراحی برخی از البسه مردمانی که تا حدی مشکل بودند .

و تنها از نظر رنگ یا جزئیات کم اهمیت ‌تر دیگر تفاوت داشتند. به ذکر یک یا دو نمونه اکتفا شده است.

۲. در تصاویر و طرح‌ های کشیده شده.هدف، تفهیم نوع لباس و نشان دادن پوشاک هر طبقه بوده است. این تذکر از این بابت است که اگر برخی از تصاویر تا اندازه ‌ای ابتدایی به نظر می‌ رسند.

یا فاقد زیبایی‌ های هنرمندانه و به کار رفته در صورتگری هستند. به این دلیل است که هدف طراحان و مؤلف، بیشتر نشان دادن طرح‌‌ ها و شکل ‌ها به صورت گویا و صحیح بوده است تا ارائه کاری هنرمندانه و زیبا

۳. در منابع مورد مطالعه، در بسیاری از مواقع، مفاهیم مربوط به لباس، یعنی نام لباس‌ها در هم خلط شده است.یعنی مؤلفان متقدم در آثار خود میان قبا، عبا، کسا، یا جُبه؛ ردا و دُراعه و نعلین، خُف و قَبقاب تفاوتی قائل نشده‌اند.

این درهم آمیختگی معانی، بویژه در برخی از ترجمه‌ های فارسیِ آثار عربی یا لاتین، بیشتر دیده می‌شود. به همین سبب منابع و مآخذ اصلی غیر فارسی (عربی یا لاتین) با ترجمه ‌های فارسی آن‌ ها مقایسه شده است. و ارجاع به ترجمه‌ های فارسی در یادداشت ‌های آخر هر فصل بلافاصله بعد از ارجاع به متن اصلی داخل پرانتز آمده است. بدین لحاظ و برای به دست آوردن معانی واقعی و صحیح برخی از مفاهیم، مراجعه به متن اصلی ضروری بوده است.

اما با کمال تأسف باید گفت که در برخی از موارد، متن اصلی نیز دچار چنین نقصانی است.

بنابراین به این جزئیات و تفاوت ‌های ریز میان برخی از مفاهیم شبیه به هم دقت زیادی نکرده است.

اما تا آنجا که امکان داشته توضیحات منابع و متون نوشتاری با تصاویر و نقوش مربوط به آن دوره، مقابله و مقایسه شده است .تا این نقص به حداقل برسد.

به هر حال امید است در آینده بتوان این کار را ادامه داد. زیرا درست از نقطه ‌ای که مجموعه فوق به پایان می‌رسد. (حمله مغول ۶۱۶ ه.) ما با اطلاعات دقیق‌تر و مشروح تری در مورد پوشاک و لباس مردم در متون تاریخی و و مانند آن و بویژه در تصاویر رو به رو می‌ شویم.

چرا که از این دوره به بعد هم هنر نگارگری بسرعت رو به رشد و گسترش می‌گذارد.و هم فن کتاب نویسی و وقایع نگاری به دوره‌ های مترقی و پرشکوه خود نزدیک می ‌شود.

 

 

آشنایی با اصول خوشتیپی آقایان و خانم ها

آشنایی با اصول خوشتیپی آقایان و خانم ها

مقدمه: به طور کلی خوشتیپی کار دشواری نبوده و لزوما نیاز به صرف هزینه بسیاری نمی باشد.کافیست تا شما بدن خود را ناخته و متناسب با فرم بدن خود، لباس هایتان را انتخاب نمایید.

با ما در ادامه این مقاله عمده معرفی همراه باشید تا با اصول خوشتیپی برای خانم ها و آ قایان بیشتر آشنا شوید.

چه شما چاق باشید  چه لاغر، چه قد بلند و چه قد کوتاه، تنها با رعایت کردن اصول خوشتیپی و شناختن فرم بدن خود، به سادگی می توانید به فردی شیک پوش و خوشتیپ تبدیل شوید.

از این رو لازم است تا به این اصول اساسی دقت فرمایید.

همان گونه که گفته شد، خوشتیپی دارای رازها و اصولی می باشد. از انتخاب صحیح لباس و ایجاد هماهنگی میان  عناصر مختلف تا مدل راه رفتن و لبخند زدن فرد.

همچنین بخوانید درباره آشنایی با رنگ های متناسب فصل زمستان

آشنایی با اصول خوشتیپی آقایان و خانم ها

از جمله عناصر مهم در رابطه با این موضوع فرم بدن و اندام، چهره فرد، رنگ، بافت و جنس پارچه های بکار رفته در لباس ها، طرح لباس های مورد استفاده و… می باشد.

شما با شناخت و رعایت این اصول خوشتیپی، می توانید در جمع اطرافیان خود بدرخشید.

اولین سوالی که در هنگام انتخاب لباس برای مهمانی، محل کار، پیاده روی، دانشگاه و یا هر مکان دیگری برای هر فردی پیش می آید این است که اصول خوشتیپی چیست؟

اگر که این فکر را می کنید که این سوال مختص به خانم ها می باشد. در اشتباه هستید.

چرا که انتخاب لباس مناسب و شیک پوشی به همان اندازه که برای خانم ها دارای اهمیت می باشد. برای آقایان هم مهم تلقی می شود.

شاید در چنین مواقعی آقایان نسبت به خانم ها سریع تر به نتیجه برسند. و لباس خود را انتخاب کنند. و خانم ها نیاز به زمان بیشتری داشته باشند. اما این موضوع را فراموش نکنید که میل به خوشتیپی و شیک پوشی، جنسیت نمی شناسد.

آشنایی با اصول خوشتیپی آقایان و خانم ها

اصول خوشتیپی لباس پوشیدن افراد شیک پوش

هر لباس پوشیدنی دارای اصول و قرانینی می باشد. که برای شیک پوشی و خوشتیپی نیاز به شناخت و رعایت این اصول، قواعد و قوانین می باشد. قبل از هر کاری بهتر است تا فرم بدن و اندام خود را بشناسید. تا متناسب با آن لباس های خود را انتخاب نمایید.

سپس شروع به شناخت رنگ پوست خود و رنگ های مناسب برای آن کنید.

بیشترین مشکلاتی که افراد در هنگام دیدن خود در رو به روی آینه، با آن مواجه می شوند؛ مربوط به چاق بودن، کوتاه قد بودن، لاغری و یا قد بلندی فرد می باشد.

این ایرادات را تا حدودی می توان با استفاده از ترفندهایی و رعایت اصول و قواعدی در پوشش خود، رفع نمود.

اصول خوشتیپی

 • همواره به دنبال لباس های مناسب سایز و اندازه خودتان باشید.
 • در واقع استفاده از لباس های بزرگ تر از سایز شما و یا اورسایز، اندام شما را اغراق آمیز نشان می دهد.
 • بهتر است تا تنها در صورت داشتن کمری باریک، از کمربندها استفاده نمایید.
 • استفاده از لباس هایی با پارچه های سنگینی چون چرم، بافت و یا لباس های پشمی، سبب درشت تر و سنگین تر نشان دادن شما می شود.
 • استفاده از لباس هایی با پارچه های سبکی چون نخی، کتان و…، سبب سبک تر و باریک تر نشان دادن شما می شود.
 • رنگ های تیره، مناسب برای لاغر تر نشان دادن جثه فرد هستند.
 • بالعکس رنگ های تیره، رنگ های روشن مناسب برای درشت تر نشان دادن جثه افراد هستند.

 • استفاده از استایل مونوکروم و یا به عبارتی استفاده از تنها یک رنگ برای قسمت بالایی و پایینی استایل خود، که در صورت انتخاب مناسب، از اصول خوشتیپی به شمار می رود، شما را لاغر تر نشان خواهد داد.
 • بالعکس لباس های هم رنگ، استفاده از رنگ های متضاد و متفاوت در بخش بالایی و پایینی استایل، شما را درشت تر نشان خواهد داد.
  • استفاده از لباس هایی با یقه بلند، گردن شما را کوتاه تر نشان خواهد داد.
  • استفاده از گردنبند کوتاه نیز مانند یقه های بلند، گردن را کوتاه تر نشان می دهد.
  • در صورت آویزان بودن روسری و یا شال به سمت پایین، قد شما بلندتر جلوه خواهد کرد.
  • لباس هایی با خطوط عمودی شما را لاغر تر و بلندتر نشان می دهد.
  • لباس هایی با خطوط افقی شما را چاق تر و کوتاه قد تر نشان می دهد.
  • عدم استفاده از لباس های تک رنگ
  • استفاده از لباس هایی با رنگ های متفاوت در بالا تنه و پایین تنه
  • استفاده از کفش های صاف و مسطح
  • استفاده از لباس هایی با طرح چهارخانه های بزرگ
  • استفاده از چند لایه لباس ( استایل لایه لایه )

  • استفاده از لباس هایی با طرح ها و خطوط افقی به ویژه خطوطی با فاصله های بسیار
  • عدم استفاده از لباس هایی با خطوط عمودی
  • استفاده از لباس های چین دار و پلیسه
  • استفاده از لباس هایی با پارچه های آهار دار که به صورت خشک در تن نمایان می کنند

   شنایی با اصول خوشتیپی آقایان و خانم ها

   نکاتی به منظور لاغرتر و قد بلندتر جلوه کردن:

   • بهتر است تا از لباس های اندازه و سایز خودتان استفاده نمایید. چرا که لباس های خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ سبب چاق تر و درشت تر نشان دادن فرد می شود.
   • استایل مونوکروم برای لاغر تر و قد بلندتر نشان دادن فرد بسیار موثر می باشد. از این رو ترجیحا از سر تا پا از یک رنگ استفاده نمایید.
   • از دیگر اصول خوشتیپی و لاغرتر دیده شدن، عدم استفاده از لباس هایی با پارچه های سنگین و زمخت و یا طرح های برجسته می باشد. در صورت استفاده از این لباس ها، دقت کافی داشته باشید.
   • به منظور لاغرتر و بلندتر دیده شدن، بهتر است تا از لباس های تیره رنگ و با پارچه هایی نازک و نرم استفاده نمایید. رنگ هایی چون مشکی، سرمه ای و… سبب لاغرتر دیده شدن فرد می شود.
   • رنگ های روشن به سبب انعکاس نور زیادی که دارند، اندام را درشت تر نشان می دهند.

   • کمر شلوار در ناحیه کمر قرار بگیرد. در صورت قرار گرفتن در پایین ناحیه کمر، شما را چاق تر نشان خواهد داد.
   • آقایان دقت کنند تا برای بلندتر دیده شدن، از کراواتی با پهنای متوسط و قدی بر روی کمر استفاده نمایند.
   • عدم استفاده از لباس هایی با طرح و نقش های شلوغ
   • استفاده از لباس هایی با راه راه های عمودی
   • عدم استفاده از لباس هایی با راه راه های افقی

   • عدم استفاده بیش از حد از اکسسوری ها
   • استفاده از کفش پاشنه بلند
   • استفاده از لباس هایی با رنگ متفاوت
   • استفاده از لباس هایی با رنگ های پر رنگ
   • استفاده از استایل چند لایه اما با رعایت قواعد و اصول خوشتیپی و شیک پوشی
   • استفاده از کفش های ظریف

   • استفاده از شلوار تمام قد
   • استفاده از کمربند، در صورت داشتن کمر باریک
   • عدم استفاده از لباس های چین دار. این لباس ها سبب چاق تر نشان دادن فرد می شود.
   • نحوه استفاده از شال و روسری در قد بلندتر نشان دادن افرار تاثیر بسزایی دارد. در واقع آویزان بودن گوشه های شال و روسری به سمت پایین، سبب افزایش حرکت چشم و در نتیجه قد بلندتر نشان دادن فرد می شود.

   نکاتی به منظور چاق تر و قد کوتاه تر جلوه کردن:اولین گام برای خوشتیپی، انتخاب سایز مناسب

 • در هنگام اصحبت از اصول خوشتیپی، اولین اصل انتخاب سایز مناسب و درست لباس ها می باشد. شاید از نظر شما پوشیدن لباس های جذب و تنگ سبب افزایش توجه اطرافیان به شما شود .و یا اینکه استفاده  از لباس های گشاد و اور سبب پوشاندن ایرادات اندام شما شود.

  اما این دلیل بر خوشتیپی و خوش پوشی شما نخواهد شد.

  پس بهتر است تا از لباس های مناسب سایز و اندازه خودتان استفاده نمایید. همیشه تلاش نمایید تا از لباس کاملا اندازه و مناسب اندام خود استفاده نمایید. و از پوشیدن لباس های تنگ و گشاد پرهیز شود.
  البته در صورتی که علاقه مند به استایل هایی چون استایل لش و یا بگی باشید. استفاده از لباس های اورسایز و چند سایز بزرگ تر، ایرادی ندارد.

  رعایت اصول ترکیب رنگ ها و استفاده از آن ها در اصول خوشتیپی

  سعی کنید که بیش از اندازه رنگارنگ لباس نپوشید .و استایلی عجیب و غریب را برای خود نسازید.

  برای  مثال هیچ گاه سعی نکنید، تا پیراهنی قرمز را همراه با شلواری بنفش و کفشی زرد رنگ ست نمایید. خوب است تا کمی در رابطه با اصول ست کردن رنگ ها و اصول خوشتیپی و شیک پوشی کسب اطلاعات کنید. تا استایلی شبیه به رنگین کمان برای خود نسازید.از استفاده از رنگ ‌ها نترسید.

  لزومی ندارد تا تمامی لباس های شما یک رنگ و یا در یک طیف رنگی باشند. تنها کافیست تا با اصول و قوانین رنگ ها آشنا باشید.

  برای مثال می توانید یک شلوار جین آبی را همراه با با تی شرتی به رنگ نارنجی ست کرده. و بر روی آن هم پیراهنی به رنگ زرد بپوشید.

  خانم ها نیز قادر هستند، تا بر روی رنگ کیف، کفش و شال و روسری خود نیز مانور دهند. بهتر است تا استفاده از لباس‌ های هم‌ رنگ و یا به رنگ تیره را برای سنین بالاتر خود در نظر بگیرید .و در زمان جوانی از رنگ ها به بهترین شکل استفاده کنید.

  استفاده از لباس های لایه لایه در اصول خوشتیپی

  یکی از انواع استایل های شخصی و خاص، استایل ها و تیپ های لایه لایه می باشد. در واقع استفاده از چند لایه لباس بر روی هم یکی از انواع استایل های جدید و به روز برای جوانان می باشد.

  به طور مثال آقایان می توانند تا پیراهنی را بر روی یک تی شرت پوشیده ،و دکمه های آن را باز بگذارند. خانم ها نیز قادر هستند ،تا چنین ستی را برای خود داشته باشند. می توانند سویشرتی را بر روی تی شرتی بپوشند.

  شنایی با اصول خوشتیپی آقایان و خانم هااصول خوشتیپی ست کردن لباس ها با توجه به مکان و موقعیت

  از دیگر اصول خوشتیپی، در نظر گرفتن موقعیت و مکان و انتخاب لباس ها با توجه به آن می باشد. دقت کنید که همیشه قبل از انتخاب لباس خود باید این نکته را بسنجید.

  که قرار است در چه موقعیت و مکانی قرار بگیرید. برای مثال استفاده از لباس ورزشی در مهمانی چه رسمی و چه غیر رسمی کار عقلانی ای به حساب نمی آید.

  از این رو بهتر است که سعی کنید با توجه به اماکنی که خواهید رفت.لباس متناسب با همان مکان را بپوشید تا مورد نگاه تمسخر آمیز مردن قرار نگیرید.

  امام صادق (ع) در این رابطه می ‌فرماید: کمترین حد اسراف، استفاده بی دلیل از لباس رسمی می باشد که به منظور حفظ آبرو است.

  انتخاب لباس ها متناسب با اندام خود

  آیا با فرم و استایل بدن و اندام خود آشنا هستید؟

  آیا اندام خود را می شناسید؟

  یکی از اصلی ترین و مهم ترین نکات برای اصول خوشتیپی  فرم بدن شما و انتخاب لباس ها با توجه به آن می باشد. از این رو حتما به این موضوع توجه کنید و با توجه به آن خرید نمایید.

  چاقی، لاغری، قد بلندی، قد کوتاهی و هر نکته دیگری در رابطه با اندام شما، تاثیر بسزایی در لباسی که انتخاب می کنید دارد. به طور مثال لباس های خیلی گشاد برای افراد خیلی لاغر مناسب و جالب نمی باشد. به عبارتی اگر لباسی در تن فردی زیبا و جذاب می باشد، دلیل نمی شود که در تن شما هم به همان اندازه خوب باشد.

 • کشف استایل و تیپ خود

  از دیگر قواعد و اصول خوشتیپی شناخت استایل خود می باشد. استایل و تیپ شما رسمی است یا اسپرت؟

  اگر شما هم از آن دسته از افرادی هستید. که در تمامی مکان ها و موقعیت ها دارای یک نوع تیپ می باشند.

  شما فردی با یک تیپ و استایل خاص هستید.

  داشتن تیپ و استایل لباسی خاص و مشخص بیانگر این موضوع می باشد .

  که تکلیف شما با خودتان مشخص است، و با توجه به این که استایل و تیپ خود را می شناسید.

  می توانید لباس های خود را نیز بر همین اساس انتخاب کنید.

  پرهیز از یکنواختی

  کمی قبل در رابطه با این موضوع صحبت کردیم که استایل و تیپ خود را مشخص کنید.

  اما این بدین معنی نمی باشد که تنها بر روی یک نوع لباس تمرکز کرده و اصرار ورزید.

  گاهی اوقات بهتر است تا در استایل خود در مکان ها و موقعیت های مختلف، تنوعی را ایجاد کنید.

  این کار باعث افزایش اعتماد به نفس و شادابی در شما خواهد شد.

  لباس هر فرد نشان دهنده شخصیت آن فرد می باشد

  از دیگر اصول خوشتیپی این می باشد که به این نکته که لباس های شما بیانگر شخصیت شما است، دقت فرمایید.

  این جمله بدان معنی نمی باشد که هر چه لباس و استایل شما گران قیمت تر باشد شخصیت شما با ارزش تر و بالاتر می باشد.

  منظور از این جمله این می باشد که هر لباس و استایلی مناسب برای هر فرد و هر مکانی نمی باشد.

  برای مثال: لباسی اسپرت مناسب برای اساتید دانشگاه در هنگام حضور در دانشگاه نمی باشد.

  در واقع نوع لباس و رنگ ‌های مورد انتخاب شما، از نظر افراد دیگر بیانگر شخصیت درونی شما می باشد.

  از این رو بهتر است تا شبیه به خود واقعیتان و جدا از موضوع مد لباس بپوشید.

   

  آشنایی با اصول خوشتیپی آقایان و خانم هاعدم استفاده از لباس هایی که باعث ناراحتی شما می شود.

  در صورت استفاده از لباسی که در آن احساس خوبی نداشته و از نظر خودتان مناسب برای شما نمی باشد.

  اعتماد به نفس شما به شدت کاهش می یابد. چرا که وقتی خودتان در آن لباس احساس خوبی نکنید این احساس به دیگران نیز تلقی می شود.

  اکسسوری های مناسب برای شما

  از دیگر موارد در اصول خوشتیپی اکسسوری ها می باشند. اکسسوری ها شاید از نظر خیلی از افراد آیتم مهمی به شمار نرود.

  اما دقت کنید که همین چیز های کوچک و جزئی استایل شما را تکمیل می کند.از این رو سعی کنید تا از آن غافل نشوید.و اکسسوری مناسب با لباس هایتان را انتخاب نمایید.

  برای مثال :می توانید با توجه به استایل خود،  چند دستبند چوبی و کژوال و یا گوشواره ‌هایی متفاوت و جذاب و یا یک ساعت شیک را برای خود انتخاب نمایید.

  کفش های کتانی

  از پرطرفدارترین انواع کفش ها در میان خانم ها و آقایان، کفش های کتانی می باشد. این کفش ها علاوه بر راحتی فراوان، دارای ظاهری زیبا و جذاب برای استایل های مختلف هستند.

  به طور کلی داشتن کفش کتانی برای هر فردی جدا از جنسیت ضروری می باشد.

  در هنگام انتخاب کفش کتانی به رنگ آن دقت کنید. اگر که جزو آن دسته از افرادی هستید که کیفیت را بر کمیت ترجیح می دهند.

  بهتر است تا از رنگ های خنثی استفاده نمایید. چرا که قادر هستید تا آن را با هر استایلی ست نمایید.

  رنگ هایی چون مشکی، خاکستری، کرمی، سرمه ای، سفید و… می تواند انتخاب مناسبی باشد.

  استایل جین

  از دیگر اصول خوشتیپی، استفاده از آیتم های جین در استایل می باشد. جین از محبوب ترین لباس ها و آیتم ها در تمامی دنیا می باشد.

  که فاقد سن و سال و جنسیت و حتی مکان ها و موقعیت های مختلف می باشد.

  از این رو هر فردی در هر سن و سالی و برای هر مکانی می تواند از لباس های جین اما با در نظر گرفتن فواعد و اصول آن استفاده نماید.

  در رابطه با انتخاب رنگ لباس  یا شلوار جین، همیشه اولویت با رنگ آبی کلاسیک می باشد.

  اما این بدین معنی نمی باشد که از رنگ های جذاب دیگر آن غافل شوید.

  ست کردن رنگ ها در استایل آقایان

  • اصولا رنگ جوراب باید هم رنگ و یا تیره تر از رنگ شلوار در هر استایلی باشد.
  • سعی کنید تا رنگ کفش و کمربند مورد استفاده با هم یکسان باشد.
  • از جمله رنگ های پیشنهادی کت و شلوار برای ست کردن با کمربند و کفش قهوه ای، رنگ قهوه ای و زیتونی می باشد.
  • از جمله رنگ های پیشنهادی کت و شلوار برای ست کردن با کمربند و کفش مشکی، رنگ خاکستری و سرمه ای می باشد.

  نکاتی در رابطه با اصول خوشتیپی در زنان قد بلند

  • استفاده از کمربند پهن
  • عدم استفاده از دامن خیلی کوتاه و یا دامن خیلی بلند
  • قرار دادن پیراهن در داخل شلوار و یا دامن به منظور مشخص شدن خط کمر
  • استفاده از لباس های طرح دار
  • استفاده از لباس هایی با طرح راه راه عمودی
  • استفاده از دامن بلند و شلوارهای دمپا گشاد
  • عدم استفاده از استایل مونوکروم
  • عدم استفاده از گردنبند و گوشواره های کوچک
  • عدم استفاده از کیف کوچک
  • استفاده از شلوار راسته
  • عدم استفاده از کفش پاشنه بلند
  • استفاده از کفش هایی مسطح و یا لژ بسیار کم

  آشنایی با اصول خوشتیپی آقایان و خانم هانکاتی در رابطه با اصول خوشتیپی در زنان ریز نقش و قد کوتاه

  • عدم استفاده از لباس هایی با طرح راه راه افقی
  • استفاده از طرح های راه راه عمودی
  • استفاده از لباس های رنگارنگ
  • استفاده از شلوار دمپا گشاد بلند
  • استفاده از استایل مونوکروم
  • استفاده از کفش پاشنه بلند
  • استفاده از کمربند باریک
  • استفاده از کت با دکمه های بازز
  • استفاده از لباس های یقه هفتی
  • استفاده از گردنبند
  • استفاده از شال به جای روسری

  نکاتی در رابطه با اصول خوشتیپی در مردان قد بلند

  • استفاده از لباس های یک دست
  • استفاده از استایل مونوکروم
  • استفاده از کراوات پهن
  • عدم استفاده از طرح های راه راه عمودی

  نکاتی در رابطه با اصول خوشتیپی در مردان قد کوتاه

  • عدم استفاده از کفش های ساق بلند
  • عدم استفاده از شلوار کوتاه
  • استفاده از لباس های آستین بلند
  • استفاده از لباس هایی با طرح راه راه عمودی
  • عدم استفاده از لباس های براق
  • عدم استفاده از لباس های چسبان
  • استفاده از شلوار بگی
  • استفاده از یقه اسکی
  • استفاده از پلیور حجیم
  • استفاده از کت و شلوار اپل دار

 

تولید و پخش عمده پوشاک مردانه

تولید و پخش عمده پوشاک مردانه

تولید و پخش عمده پوشاک مردانه آریا

[views]

تولیدی و پخش عمده انواع تی شرت های مردانه آستین کوتاه و بلند، چاپی، جودون، یقه دار، یق فرنچ و یقه بر گرد با کیفیت عالی و قیمت تولیدی، اجناس کاملا تضمینی، جهت مشاهده انواع مدل ها از کانال تلگرامی ما  به آدرس زیر دیدن فرمائید:

http://t.me/tulidiariga

آدرس وبلاگ پوشاک مردانه آریا:

http://tolidvapakhsheposhakmardaneh1.blogfa.com

محصولات این تولیدی شامل انواع پیراهن مردانه و شلوارهای مردانه می باشد که در دسته بندی های زیر تقسیم می شوند:

1-  تولید و پخش عمده پیراهن مردانه:

تولید و عرضه کننده انواع پیراهن های مردانه در دسته بندی اسپرت و جعبه ای با کیفیت تضمینی و قیمت مناسب، جهت مشاهده انواع مدل ها از کانال تلگرامی پخش پیراهن به آدرس زیر دیدن فرمائید:

https://t.me/pirahanariya100

تولید و پخش عمده پوشاک مردانه آریا

2-  تولید و پخش عمده انواع شلوارلی و کتان مردانه

تولیدی و پخش عمده انواع شلوارلی مردانه در قالب های ساده و طرح دار، اندامی، فیت، زاپ دار با کیفیت عالی ( پارچه خارجی ) بصورت کاملا تضمینی بدون آبرفت و رنگ رفتگی، انواع شلوار کتان پنبه بدون رنگ رفتگی، کیفیت پارچه کاملا تضمینی، جهت مشاهده انواع مدل شلوار از کانال تلگرامی ما به آدرس زیر دیدن فرمائید:

https://t.me/tulidiariya1

تولید و پخش عمده انواع پوشاک مردانه

3-  پخش عمده انواع شلوارهای اسلش

تولید و پخش عمده شلوار اسلش در طرح های متنوع و زیبا با کیفیت پارچه عالی و قیمت مناسب، جهت مشاهده انواع مدل ها و قیمت شلواراسلش از کانال تلگرامی ما به آدرس زیر دیدن فرمائید:

https://t.me/S110S

تولید و پخش عمده پوشاک مردانه آریا

واحد تولیدی و پخش پوشاک آریا با سابقه ای بیش از سی سال در عرصه تولید و پخش انواع پوشاک مردانه در دسته بندی پیراهن، شلوارلی، کتان، پارچه ای، اسلش، بافت مردانه و تی شرت فعالیت چشمگیری و صادقانه ای دارد و با عنایت به لطف خداوند تمامی مشتریان این واحد تولیدی از خدمات این گروه رضایت کامل دارند. همچنین گروه تولید و پخش آریا صادقانه کالایی را عرضه می کندکه از لحاظ کیفیت و قیمت بی نظیر می باشد.

شما عزیزان می توانید جهت ثبت و سفارش بصورت حضوری و یا اینترنتی با شماره های تماس 55159329-021 و 09194873697 و 09335874797 تماس حاصل فرمائید. همچنین جهت سفارش کالا بصورت حضوری می توانید همه روزه در بازه زمانی 8 صبح الی 5 بعد از ظهر به دفتر گروه پوشاک آریا واقعا در بازار تهران مراجعه فرمائید.


تذکر بسیار مهم :

مسئولیت هر گونه خرید و فروش بر عهده خود شما می‌باشد.

پخش عمده شلوار لی 100

پخش عمده شلوار لی مردانه

[views]

پخش عمده شلوار لی مردانه

👈جهت ورود به کانال تلگرامی اینجا کلیک کنید👉

ادرس دفتر : تهران – بازار 15 خرداد
آدرس مدلهای شلوار لی :

http://www.omde100.blogfa.com
پخش عمده شلوار لی از ۷۰.۰۰۰تومان الی ۸۹.۰۰۰تومان
ارزان تر از هر کانال عمده فروشی
کیفیت کاملا تضمینی بدون هیچگونه مشکل ابرفتگی و رنگرفتی
پارچه انعطاف پذیر و کشی
جهت خرید و یا دیدن مدلهای بیشتر به کانال شلوار لی مردانه مراجعه فرمایید.

ادرس سایت دیدن تمامیه مدلهای شلوار جین : :point_down::point_down::point_down:
تولیدی شلوار لی
http://www.omde100.blogfa.com

پخش عمده شلوار لی

برای امتیاز دادن به این فروشگاه به ادامه مطلب بروید…


تذکر بسیار مهم :

مسئولیت هر گونه خرید و فروش بر عهده خود شما می‌باشد.

تولید و پخش عمده پیراهن مردانه

[views]

پخش عمده پیراهن مردانه

👈جهت عضویت در کانال اینجا کلیک کنید👉

پخش عمده پیراهن مردانه
در طرح ها و مدلهای بسیار زیبا و متنوع به قیمت فقط20.000 الی 25.000 تومان
✅ فروش مستقیم از خود تولیدی
✅ جنس و کیفیت کاملا تضمینی
✅ سایز بندی و رنگبندی کامل
برای مشاهده کارها به لینک زیر مراجعه کنید

https://t.me/tolidi100

شماره تماس پشتیبانی :
09029081195
شماره تلگرامی پشتیبان:
09029081195

برای امتیاز دادن به این فروشگاه به ادامه مطلب بروید…


 

تذکر بسیار مهم :

مسئولیت هر گونه خرید و فروش بر عهده خود شما می‌باشد.