کولر

کولرهای گازی شرکت اجنرال بهترین ها

کولرهای گازی شرکت اجنرال بهترین ها کولرهای گازی شرکت اجنرال بهترین ها کولرهای گازی دیواری اجنرال در نوع اسپیلت موجود می‌باشند. جدا کردن و سر هم بندی کردن قطعات آن ها بسیار راحت صورت گرفته و نصبی سریع و راحت دارند. وزن این کولر گازی سبک بوده ...