تقویم پوشاک

تقویم پوشاک

برای اینکه بتونیم در زمان مناسب پوشاک مناسب برای عرضه را داشته باشیم یه تقویم پوشاکی رو راه اندازی میکنیم که باری همه مفید باشه. چه تولید کننده، چه فروشنده تکی. این تقویم نیاز به اصلاحاتی داره حتمن. پس لطفا ما ...